คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2559 *สมัครออนไลน์ได้ที่นี่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2559 ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. ถึง 21 พ.ย. 2559 โดยรับทั้งจำนวนทั้งสิ้น 500 คน ใน 5 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมพลังงาน ดู....

อ่านรายละเอียด »
view : 3599 | 9 ส.ค. 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสมัครนักศึกษาใหม่แบบรายกระบวนวิชาไม่รับปริญญาหรือ Pre-Degree
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2559 ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. ถึง 21 พ.ย. 2559 โดยรับทั้งจำนวนทั้งสิ้น 500 คน ใน 5 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมพลังงาน ดูรายละเอียดได้ตามเ....

อ่านรายละเอียด »
view : 1189 | 30 ส.ค. 2559

กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถติดตามภาพกิจกรรมต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ที่นี่ โครงการทำบุญตักบาตรพระอริยะสงฆ์สุปันโนสายหลวงปู่มั่น ร่วมมอบของที่ระลึกแก่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิศวกรรมอุตสาหการมอ....

อ่านรายละเอียด »
view : 201 | 19 ก.ย. 2559