คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 4 ม.ค. 2560 !!

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2560 ตั้งแต่วันที่ 4 มกรมคม 2560 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2560

ช่วงที่ 1 วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึง 1 มิถุนายน 2560 สมัครได้ที่อาคารลายสือไท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2

ช่งที่ 2 วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ถึง 5 มิถุนายน 2560 สมัครได้ที่อาคารลายสือไท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2

โดยรับนักศึกษาใน 5 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมพลังงาน ดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ สอบถามเพิ่มเติ่มโทร 023108570-1 ต่อ 233

**เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.25 เป็นต้นไป ไม่ต้องสอบข้อเขียน

*แก้ไขเรื่องการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนจาก 20 มิถุนายน 2560 เป็น 27 มิถุนายน 2560

ประกาศและรายละเอียดการรับสมัครคลิ๊กที่นี่ *ปรับปรุงล่าสุด 4 พ.ค. 2560

สมัครเรียนออนไลน์คลิ๊กที่นี่

© 2016 Faculty of Engineering, Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 9

All 146823

Currently are 17 guests and no members online